Stāvoklis uz ceļiem (aktuāls ziemā!)


http://lvceli.lv/lat/celu_lietotajiem/brauksanas_apstakli_ziema/